ایران پلنر

ورود به سایت

کاربر جدید

ثبت نام

کاربر قدیمی
EN
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

کانال های ایران پلنر

تیم ایران پلنر
مشاهده 407 برنامه سفر
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

با تصويب شوراي عالي اداري در يکصد وسي امين جلسه به منظور تقويت و توسعه صنايع ­دستي کشور و ايجاد هماهنگي با سياست­هاي توسعه صنعت گردشگري، سازمان صنايع ­دستي ايران با تمام وظايف، اختيارات، مسئوليت­هاي قانوني، دارايي­ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نيروي انساني از وزارت صنايع و معادن منتزع و در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام و به "سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري" تغيير نام يافت.

مشاهده 1 برنامه سفر
مهدی برگی

جناب آقای مهدی برگی راهنما در بشرویه

مشاهده 0 برنامه سفر
یلدا عزیزیان

سرکار خانم یلدا عزیزیان راهنما در استان اردبیل

مشاهده 6 برنامه سفر
نادیا حیدری

سرکار خانم نادیا حیدری

مشاهده 2 برنامه سفر
اویس کیانی

جناب آقای اویس کیانی

مشاهده 5 برنامه سفر